Welcome to the St. John Nepomucene Parish !

St. John Nepomucene Parish was founded by Slovaks from Slovakia, in Central Europe, who wished to band together, in their new land. With the approval of Archbishop Corrigan, on October 25, 1895, the first Mass was offered in the new St. John Church, on East 4th Street. The Reverend Francis Pribyl was the first Pastor. The life of the Slovak Parish was beginning.

Rev. Msgr. Lawrence M. Connaughton, Pastor
Rev. Stefan Chanas, Associate Pastor

Address - Rectory:

411 East 66th Street (& 1st Avenue)
New York, N.Y. 10065
U.S.A.

Tel. No. (212) 734-4613
Fax (212) 734-2483
MASSES: Sunday: 9:00 A.M., 11:00 A.M. (Slovak),6:00 P.M.
Daily (Monday—Saturday): 8:00 A.M.MASSES:

CONFESSIONS IN: SLOVAK, ENGLISH, CZECH, POLISH
Confessions after 8:00 A.M. daily Mass and after all Sunday Masses or by appointment.

BAPTISMS: By appointment.

MARRIAGE: Arrangements six months before wedding.Oznamy
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
Viera v nanebovzatie Panny Márie má v Cirkvi veľmi starobylé korene. Vo východnej Cirkvi sa sviatok nanebovzatia slávil už v 5. storočí, pod názvom Usnutie Panny Márie. O Máriinom nanebovzatí píšu cirkevní Otcovia, najmä sv. Ján Damascénsky. 1. novembra 1950 vyhlásil pápež Pius XII. pravdu o nanebovzatí Panny Márie za článok viery týmito slovami: „Nepoškvrnená Matka Božia, ktorá ostala vždy Pannou, bola vzatá po skončení pozemského života s dušou i telom do neba“.
Tento deň je prikázaný sviatok, tohto roku pripadá na piatok, 15. augusta. Sv. omše v našom kostole budú o 8:00 ráno anglická, a večer o 6:30 slovenská.

SLOVENSKÁ SV. OMŠA DNEŠNÚ NEDEĽU NEBUDE
Kvôli mariánskej púti vo West Haverstraw dnešnú nedeľu 10. augusta slovenská sv. omša o 11:00 A.M. v našom kostole nebude.

SLOVENSKÁ PÚŤ DO WASHINGTONU, D.C.
V nedeľu 14. septembra 2014 vás pozývame na púť slovenských farností do Národnej baziliky Nepoškvrneného počatia vo Washingtone, DC, ktorej stredobodom bude slávnostná slovenská sv. omša o 11:00am v dolnej krypte baziliky. Touto púťou pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie a za účasti kňazov a veriacich rôznych slovenských farností vyvrcholí v USA mariánsky jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie 2014, ktorý vyhlásili biskupi Slovenska v súvislosti s 50. výročím potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska. Záujemcovia o autobus (dospelí $30, deti do 15 r. zdarma) nech sa prihlásia buď osobne (v nedeľu dole v hale), alebo telefonicky na farskom úrade (212-734- 4613), alebo emailom (slovakchurch@gmail.com).

SV. OMŠE ZAMERANẾ NA DETI
Počas letných mesiacov sv. omše zamerané na deti nebudú. Najbližšia takáto sv. omše bude v poslednú októbrovú nedeľu, t.j. 26. októbra.
 
          St. John Nepomucene 2003 Website Maintenance: info@slovakinfo.com