Welcome to the St. John Nepomucene Parish !

St. John Nepomucene Parish was founded by Slovaks from Slovakia, in Central Europe, who wished to band together, in their new land. With the approval of Archbishop Corrigan, on October 25, 1895, the first Mass was offered in the new St. John Church, on East 4th Street. The Reverend Francis Pribyl was the first Pastor. The life of the Slovak Parish was beginning.

Rev. Msgr. Lawrence M. Connaughton, Pastor
Rev. Stefan Chanas, Associate Pastor

Address - Rectory:

411 East 66th Street (& 1st Avenue)
New York, N.Y. 10065
U.S.A.

Tel. No. (212) 734-4613
Fax (212) 734-2483
MASSES: Sunday: 9:00 A.M., 11:00 A.M. (Slovak),6:00 P.M.
Daily (Monday—Saturday): 8:00 A.M.MASSES:

CONFESSIONS IN: SLOVAK, ENGLISH, CZECH, POLISH
Confessions after 8:00 A.M. daily Mass and after all Sunday Masses or by appointment.

BAPTISMS: By appointment.

MARRIAGE: Arrangements six months before wedding.Oznamy
SV. OMŠE ZAMERANẾ NA DETI
bývajú vždy v poslednú nedeľu v mesiaci o 11:00 A.M. Najbližšia takáto „detská“ sv. omša bude 26. októbra. Pozývame všetky deti aj rodičov.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA OKRESU ŠTEFANA KRASUĽU Č. 16 Výročná členská schôdza Okresu Msgr. Štefana Krasuľu bude v nedeľu, 26. októbra 2014 o 1:00 popoludní, na fare kostola sv. Jána Nepomuckého. Na programe bude finančná správa a plán činnosti na budúce obdobie. Po schôdzi bude občerstvenie. Všetci delegáti, členovia a hostia sú vítaní.

RÁDIO LUMEN - SVETLO A POKOJ DO VAŠICH PRÍBYTKOV
Slovenské katolícke Rádio LUMEN vám ponúka vyše 50 druhov zaujímavých relácií 24 hodín denne, ktoré môžete počúvať naživo alebo z archívu na www.lumen.sk.

ĎALŠIA MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame vás na ďalšiu slovenskú sv. omšu pre mladých s mládežníckymi piesňami a kázňou zameranou na mladých, ktorá bude v sobotu 11. októbra o 7:00 PM (už s platnosťou za nedeľu). Radi privítame všetkých mladých vekom a duchom. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Fr. Roman Palečko, CO (Tappan, N.Y.). Po sv. omši bude malé pohostenie a posedenie.

SPOJENIE PÁPEŽA FRANTIŠKA S NÁRODNOU PÚŤOU K PATRÓNKE SLOVENSKA
Mariánsky Šaštín privítal 15. septembra 2014 tradičnú Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Patrónku Slovenska si prišlo uctiť približne 50-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Vyvrcholením slávnosti, spojenej zo zverením sa Panne Márii, bola slávnostná svätá omša, ktorú uprostred väčšiny slovenských biskupov celebroval slovenský kardinál Jozef Tomko. Spoločenstvo pútnikov si v závere vypočulo aj pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordana. Všetkým prítomným priniesol pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka.

SVÄTÝ BRUNO
Bruno sa narodil okolo roku 1035 v Kolíne nad Rínom v dnešnom Nemecku. Stal sa kňazom a od roku 1057 bol riaditeľom katedrálnej školy v Remeši vo Francúzsku. Po roku 1080 sa utiahol do samoty a neskôr spolu so šiestimi spoločníkmi v údolí Chartreuse, severne od Grenoble, založil spoločenstvo pustovníkov, z ktorého sa neskôr vyvinul kartuziánsky rád. Zomrel 6.10.1101. Na Slovensku mali kartuziáni dva klaštory: na Skale Útočišťa pri obci Letanovce na Spiši a Červený Kláštor na Dunajci. Kartuziánov pokladajú za najprísnejšiu rehoľu v Cirkvi.
 
          St. John Nepomucene 2003 Website Maintenance: info@slovakinfo.com