Welcome to the St. John Nepomucene Parish !

St. John Nepomucene Parish was founded by Slovaks from Slovakia, in Central Europe, who wished to band together, in their new land. With the approval of Archbishop Corrigan, on October 25, 1895, the first Mass was offered in the new St. John Church, on East 4th Street. The Reverend Francis Pribyl was the first Pastor. The life of the Slovak Parish was beginning.

Rev. Msgr. Lawrence M. Connaughton, Pastor
Rev. Stefan Chanas, Associate Pastor

Address - Rectory:

411 East 66th Street (& 1st Avenue)
New York, N.Y. 10065
U.S.A.

Tel. No. (212) 734-4613
Fax (212) 734-2483
MASSES: Sunday: 9:00 A.M., 11:00 A.M. (Slovak), 12:30 & 6:00 P.M.
Daily (Monday—Saturday): 8:00 A.M.MASSES:

CONFESSIONS IN: SLOVAK, ENGLISH, CZECH, POLISH
Confessions after 8:00 A.M. daily Mass and after all Sunday Masses at 9:00,
11:00, 12:30 P.M. & 6:00 P.M, or by appointment.

BAPTISMS: By appointment.

MARRIAGE: Arrangements six months before wedding.Oznamy
POĎAKOVANIE Ďakujeme za vašu hojnú účasť na bohoslužbách, ktorou ste prispeli k peknej oslave Veľkej noci, vďaka aj za vašu štedrosť pri veľkonočnej zbierke. Poďakovať chceme i organistke, sólistom a spevokolu, ktorí na Kvetnú nedeľu spievali Pašie. Vďaka i tým, ktorí prichádzali na krížové cesty. Pán Boh zaplať aj miništrantom, lektorkám a lektorom a všetkým, ktorí sa pričinili o to, že oslava Kristovho víťazstva nad smrťou bola dôstojná a slávnostná.

FARSKÁ SCHÔDZA
Pozývame vás na farskú schôdzu, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu 27. apríla o 1:30 PM v hornej hale. Na programe bude správa o stave farnosti, ktorú podá otec Štefan a zástupcovia farskej rady, ako aj diskusia, otázky a návrhy farníkov.

NAVŠTÍVI NÁS O. MARIÁN KUFFA
S radosťou oznamujeme, že v dňoch 28.-29. mája na pozvanie otca Štefana náš kostol navštívi o. Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, ktorý sa obdivuhodne venuje núdznym, bezdomovcom, Rómom, bývalým väzňom, narkomanom, atď. Srdečne vás pozývame na stretnutie s ním, ktoré bude mať v stredu, 28. mája, aj vo štvrtok 29. mája takýto program: 6:30 PM - sv. omša, 7:30 PM - stretnutie s príhovorom otca Mariána v hornej hale.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere; jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

PRÁVNICKÁ PORADŇA Scalabrini Center v New York City ponúka právnickú pomoc pri imigrácii za prístupné ceny. Zavolajte na číslo 347-606-4050 a dohovorte si stretnutie s právnikom, alebo cez e-mail info@scalabrinicenternyc.org. Adresa “Scalabrini Center” je: 25-B Carmine St., New York, NY, v prízemnej kancelárii kostola “Our Lady of Pompei Shrine”.

SV. OMŠE ZAMERANẾ NA DETI
budú vždy v poslednú nedeľu v mesiaci o 11:00 A.M. Najbližšia takáto „detská“ sv. omša bude v poslednú aprílovú nedeľu, t.j. 27. apríla. Po sv. omši bude stretnutie s deťmi. Pozývame všetky deti aj rodičov.

SLOVENSKÁ ŠKOLA PRE DETI V septembri tohto roku plánujeme otvoriť Slovenskú školu pri našom kostole s výučbou slovenského jazyka a slovenskej kultúry pre deti vo veku 5 - 12 rokov. Prihlásiť dieťa a získať viac informácií môžete u Renáty Bukovičovej (tel. 917-678- 0912) alebo Paulíny Šestákovej (tel. 646-853-4900) do 20. júna 2014.
 
          St. John Nepomucene 2003 Website Maintenance: info@slovakinfo.com